टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home संस्कृती
 E-mail

महाराष्ट्रात प्रत्येक सण मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात.मराठी नववर्षाची सुरूवात गुढीपाडव्याने होते.त्यामुळे मी गुढीपाडव्याच्या सणापासून ते पुढे येणार्‍या प्रत्येक मराठी सणांची माहिती देणार आहे.


गुढीपाडवा


गुढीपाडवा हा मराठी नवीन वर्षाचा पहिला दिवस आहे.सर्व लोक दारापुढे गुढया तसेच तोरण उभारून गुढीची पुजा करतात.चौदा वर्षाच्या वनवासानंतर प्रभू श्री राम याच दिवशी अयोध्याला परत आले तेव्हा लोकांनी त्यांचे स्वागत गुढ्या उभारून केले.सकाळच्या मंगल समयी बांबूची काठी स्वच्छ करून,टोकाला गडू-तांब्या बांधला जातो तसेच साखरेची आणि फुलाची माळ बांधली जाते.गुढी सभोवती सुंदर रांगोळी काढली जाते.गुढी दिवशी कडूनिंब व गुळ खावयाची प्रथा आहे.यादिवशी नवीन संकल्प केला जातो.

gudi_padwa

वटपौर्णिमा


सात जन्मी हाच पती लाभावा यासाठी ज्येष्ठ महिन्यात येणार्‍या शुद्ध पौर्णिमेला विवाहीत स्त्रिया वडाच्या झाडाची पूजा करतात.सत्यवानाला,सावित्रीने मृत्युच्या दाढेतून खेचून आणले होते.त्याचप्रमाणे आपल्या पतीवर कोणतेही संकट येऊ नये तसेच वडाच्या दीर्घायुषी झाडाप्रमाणे आपल्या पतीला दीर्घायुषं लाभो अशी भावना मनी ठेवून स्त्रिया हे व्रत करतात.

watpournima 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट