टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home संस्कृती
 E-mail

लावणीनृत्य


महाराष्ट्राचा वैशिष्ट्यपूर्ण असा हा लावणीप्रकार आहे.पेशवाईच्या कालावधीत लावणीनृत्य बहरले कारण पेशव्यांनी लावणीला राजाश्रय दिला.रामजोशी,होनाजी बाळा,प्रभाकर आदि प्रतिभावंत शाहिर पेशवाईच्या कालखंडात उदयास आले.


पठ्ठे बापूरावांच्या कालात सवाल-जवाब हा लावणीप्रकार उदयास आला. लावणीनृत्यामध्ये मुख्य नर्तिके व्यतिरिक्त आणखी काही नर्तिका असतात. ढोलकी,सुरपेटी,तुणतूणे ही वाद्ये लावणीनृत्याची रंगत वाढवतात.शिवाय सोगांड्या अधूनमधुन विनोद करून प्रेक्षकांची करमणूक करतो.

lavani1

आदिवासी नृत्य


महाराष्ट्रात आदिवासी लोक विविध ठिकाणी विखूरले आहेत.आदिवासी नृत्यामध्ये भिल्ल,कातकरी,गोंड,संथाळ,ठाकूर लोकांचे नृत्य विशेष प्रसिध्द आहे.शिमगा सण म्हणजे भिल्ल लोकांचा मोठा उत्सव असतो.या कालात स्त्री-पुरूष दोघेही बेभान होऊन नृत्य करतात.


कातकरी लोकांत 'झेंडा' नावाचे नृत्य प्रसिध्द आहे. देवदेवतांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी कातकरी लोक नृत्य करतात. तसेच गोंड,संथाळ,ठाकूर आदि लोकांच्या नृत्याचे एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे.पारंपारिक पोशाख आणि वाद्ये ही आदिवासी नृत्याची वैशिष्ट्ये आहेत.

adivasi_dance 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट