टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home संस्कृती
 E-mail

वासूदेव


वासुदेवाचा उल्लेख आठशे वर्षापुर्वीच्या महानुभव पंथातील साहित्यामध्ये आहे. पहाटेच्या प्रसन्न अशा वेळी वातावरणात गाणे म्हणत वासुदेवाची स्वारी येते.डोक्यावर मोरपिसांनी सजविलेला मुकूट,अंगातील शुभ्र झब्बा,कमरेला बांधलेलं रंगीत उपरणं.उपरण्यात खोवलेली बासरी.हातात टाळ-चिपळ्या असा वासुदेवचा पोशाख असतो.

 

कुणी दान दिलं तर तो घेतो नाहीतर पुढच्या दारी जातो.कृष्णाची भक्ती वासुदेव करतात.लोकांना आवडतील अशा चालीत तो गवळण,ओव्या,अभंग गातो.लोकांना उपदेश करतांना तो सर्वांना समजण्यासाठी तो गोड भाषेचा वापर करतो.वासुदेवाचे उपदेश साधे सरळ सोपे पण काळजाला भिडणारे असतात.

vasudev

बहूरूपी


बहुरूप्याच्या उल्लेख श्रीपती भट यांच्या 'ज्योतिषरत्नमाला' या आद्यग्रंथात,'बोहपी' या नावाने आलेला आहे.तर संत एकनाथांच्या काव्यरचनेत याचा उल्लेख आलेला आहे.ग्रामीण भागातील जनतेला कामातून सुटका करून आपल्या विनोदाने हसविणारा बहुरूपी खरोखरच एक अवलिया आहे.कष्ट करून थकलेली जनता दुपारी घटकाभर आराम करत असते अशावेळी हा विविध सोंगे घेऊन येतो व थकलेल्या जीवाला हसवितो.

 

कधी तो राजकारणी लोकांचे सोंग घेतो तर कधी तो पोलीसाचे सोंग घेतो,कधी तो भटजी बनून येतो .त्याचा वेश ही पात्राला साजेसा असा असतो.हसून आपल्या कामाचा थकवा घालविलेले लोक मग त्याला धान्य,कपडे अथवा पैश्याची मदत करतात.

bahurupi 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट