टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home संपर्क
 E-mail

छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रधर्माची शिकवण,महाराष्ट्राचा खरा इतिहास व संस्कृती आपल्या पर्यंत पोहचविण्याच्या संकल्पनेतून या संकेतस्थळाची निर्मिती झाली.या संकेतस्थळावरील लेखन विविध अशा ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथाच्या आधारे केले आहे.सदर संकेतस्थळावर व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.संकेतस्थळावर आपणास चुक आढळल्यास ती निर्दशनास आणावी.आपणास हे संकेतस्थळ अधिक चांगले होण्यासाठी काही सुचना करावयाच्या असल्यास आपले स्वागत आहे.सदर संकेतस्थळावरील मजकूर स्वामित्व (कॉपीराईट) कायद्यान्वये सुरक्षित आहे,संकेतस्थळावरील लेखांचा अथवा छायाचित्रांचा वापर करण्याअगोदर लेखकाची परवानगी आवश्यक आहे.


ऐतिहासिक व सामाजिक भावनेतून निर्माण झालेल्या मराठी देशाच्या भटकंतीत आपणसुध्दा सहभागी होऊ शकता.अधिक माहितीसाठी खालील ईमेल वर संपर्क करावा.

 

Damodar M.Magdum

1018,'A' ward, Plot No:16 'B',

Near Corporation Water Tank,

Aptenagar, Radhanagri Road,

Kolhapur-416012

Maharashtra(INDIA)

Mobile:9421051889

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Damodar_raigad


गडकिल्ल्यांची पदभ्रमंती करताना,पदोपदी छत्रपती शिवरायांची आठवण येते, छत्रपती शिवरायांच्या वास्तव्याने आणि पराक्रमाने पावन झालेल्या किल्ल्यांची भव्यता,सौंदर्य पाहून,अंग अगदी रोमांचित होऊन जाते.पावसाळ्यात तर गड किल्ल्यांची भटकंती करण्याचा आनंद काही औरच असतो.

---दामोदर मगदूम ---

 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट