टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home
 E-mail

 

कुलकर्णी--->पाटलाच्या हाताखालील अधिकारी

कुलाबा--->अलिबाग येथे खडकावर वसलेला किल्ला

कुवार--->अप्रौढ मुलगा

कुशी--->पोट

कूच--->प्रयाण

केळजा--->पुणे-भोरच्या दक्षिणेस

कैद--->बंधन

कैदवार--->नियंत्रित

कैफ--->धुंदी

कोंडणे--->वेढणे

कोट--->किल्ला

कोठडी--->खोली

कोठी--->धान्यागार

कोतवाल--->शहरचा मुख्यसंरक्षक

कोथळागड--->ठाणे-कर्जतच्या ईशान्येस १४ मैल

कोपल--->बेळगाव-गदगच्या पूर्वेस २० मैल

कोप्पळ--->विजापूरहून दक्षिणेस १०५ मैल

कोळवण--->भीमाशंकर

कोहोजगड--->ठाणे-वाड्याच्या पश्चिमेस १० मैल

कौल घेणे--->इमान प्रमाण घेणे

कौल--->अभय

कौल--->अभयवचन

क्षत्रियकुलावतंस--->क्षत्रियकुलाचे शिरोभूषण,छत्रपतींनी घेतलेले बिरूद

क्षेत्र--->रणक्षेत्र

खंडणी--->करभार

खंदक--->चर

खजीना--->कोशागार

खजीना--->तिजोरी

खटखट--->भांडण

खण--->इमारतीची फूटजागा

खपणे--->श्रमकरणे

खबर--->वार्ता

खबरदारी--->सुरक्षितपणा

खरेदी--->क्रय

खलबत--->एकांतीचे बोलणे

खलाशी--->गोलंदाज

खस्त--->भग्न

खांदेरी--->मुंबई बंदराच्या दक्षिणेस

खातर--->चिंता

खानाजाद--->दासीपुत्र

कुलकर्णी--->पाटलाच्या हाताखालील अधिकारी

कुलाबा--->अलिबाग येथे खडकावर वसलेला किल्ला

कुवार--->अप्रौढ मुलगा

कुशी--->पोट

कूच--->प्रयाण

केळजा--->पुणे-भोरच्या दक्षिणेस

कैद--->बंधन

कैदवार--->नियंत्रित

कैफ--->धुंदी

कोंडणे--->वेढणे

कोट--->किल्ला

कोठडी--->खोली 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट