टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home
 E-mail

अंकोले ---> उत्तर कानडा

अंगेजणी ---> उठावणी

अंजनवेल ---> रत्‍नागिरी-दाभोळच्या मार्गावर

अंबर ---> कोठार

अंबारखाना ---> धान्यसंग्रह

अखत्यार---> सत्ता

अगोदर ---> प्रथम

अचलगिरी ---> नासिक-दिंडोरीच्या उत्तरेस २० मैल

अजमास ---> अंदाज

अतीत---> मागील

अनमान--->अनादर

अनुष्ठान ---> विधिपूर्वक धर्मकृत्य

अनुष्ठित ---> विधिपूर्वक धर्मकृत्य केलेले

अप्रमत्त---> सावध

अफरा ---> तफर

अबदागिरी ---> मानाची छत्री

अबनाळ तैनाल ---> म्यानाचे वरचे व खालचे टोपण

अमदरफ्ती--->दळणवळण

अमर्याद---> स्वैर

अमानत ---> सुरक्षित

अमासवणी ---> मासे नसलेले दुर्गंधीयुक्त

अमीन---> विश्वासू अधिकारी

अराबा--->तोफ

अरेना---> न खचणारी

अर्ज ---> विनंतीपत्र

अर्जिणे---> मिळविणे

अर्जुनगड ---> दमणजवळ पुणे बडोदे रस्त्यावर

अर्थ---> परिस्थिती

अलबत--->निश्चित

अलाहिदा ---> निराळे

अलीकडे ---> जवळ

अवकाल ---> अकाल

अवकाश---> जागा

अवघी--->सर्व

अवाढवी---> अव्यवस्था

अव्याहत---> न भंगलेले

अश्रणी---> आकाशवाणी

अश्रफी ---> सुमारे पंधरा रुपयांचे सोन्याचे नाणे

असा ---> या प्रकारचा

असामी ---> व्यक्ती

अस्कारा---> लौकीक

अस्मानगिरी --->छत

अहिनी---> लोखंडी

अहिवंत ---> नासिक-दिंडोरीच्या उत्तरेस १५ मैल

आंगेजनी---> स्वत:चे शौर्य

आकळावा---> जिंकावा

आटोप--->नियंत्रण

आटोपानुरूप---> उरकाप्रमाणे

आड --->टाकून

आडहत्यारी ---> अर्धहत्यारी

आण --->शपथ

आणा खुणा ---> आणा शपथा धीराच्या गोष्टी

  

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट