टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home छत्रपतींची वंशावळ
E-mail

गडाचा कारखाना.

गडावरील धान्यगृहें,इस्तादेचीं घरें,ही सकळही(आहेत त्यास)अग्नी,उंदिर, किडा,मुंगी वाळवी यांचा उपद्रव न बाधे अशी भुईस दगडांची छावणी करून गच्ची बांधावी.ज्या किल्ल्यास काळा खडक दरजेविरहीत असेल तसे ठिकाणी ते कड्यास टांकी करावी.स्वल्पमात्र दरज असेल तरी गच्च लावून पाझर न फुटे असें करावें. गच्चंस अरेना अशी भुई असेल तेथें गच्चीघरें करून थोर थोर कांचेचे मर्तबान, झोलमाठ,मडकी आणून त्यांस मजबूत बैसका करून त्यांत तेल तूप सांठवावें.दारूखाना घराजवळ घराचे परिघाकाली नसावा.सदरेपासून सुमारांस जागा बांधून भोंवते निरगुंडी आदिकरून झाडांचें दाट कुसूं घालून बांधावें.तयास तळघर करावें.

 

तळघरांत गच्च करावा.त्यांत माच घालून त्यावर दारूचे बस्ते,मडकी ठेवावे.बाण, होके,आदिकरून मध्यघरांत ठेवावे.सर्दी पावों न द्यावी.आठ पंधरा दिवसांत हवालदाराने येऊन दारू,बाण,होके आदिकरून बाहेर काढून उष्ण देऊन मागुती मुद्रा करुन ठेवीत जावें.दारूखान्यास नेहमी राखणेस लोक ठेवावे.त्यांणी रात्रं दिवस पहा-या प्रमाणे जागत जावें.परवानगीविरहित आसपास मनुष्या येऊं न द्यावे.किल्ला संरक्षणाचे कारण ते भांडी व बंदुका,याकरीता किल्ल्यांत हशम ठेवावेत (ते) बंदुकीचे ठेवावेत.


तट सरनोबत,बारगीर,सदर-सरनोबत,हवालदार यांसी बंदुकीचा व भांडी डागायचा अभ्यास असावा.(संपुर्ण हशमांनी तलवार,टाकणी हेही हत्यारें बाळगीत जावी.)गड पाहून,गडाचे नाजूक जागे पाहून,त्या त्या जागी व गडाचे उपराचे जागां त्या त्या सारिखी भांडी,जुंबरे,चरक्या आदिकरून यंत्रे बुरुजाबुरूजांत तटोतट टप्पेगुजरे बांधून ठेवावी.भांडीयांचे गाडे,चरक,भांडी पाहून मजबूत लोखंडी कट देऊन त्यावर ठेवावीं.दारूच्या खलित्या,गज,भांडी निवावयाच्या कुंच्या,गोळे,कीट आदीकरून रेजगिरी सुपरी प्रमाणे लहानथोर नदीतले खडे,बाणाच्या पलाखा,जामग्या,तरफा, काने,दुरूस्त करावयाचे सामते,आदिकरून हा जिन्नस भांडियांचा भांड्याजवळ हमेशा तयार असावा. 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट