टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home
 E-mail

 

रामदासी संप्रदाय

 
समर्थ रामदासानी या पंथाची स्थापना केली.रामाचे भक्त असलेल्या रामदासांनी महाराष्ट्रात हनुमानाची मंदिरे बांधली.बलोपासनासाठी त्यांनी व्यायामशाळा व मठ याची स्थापना केली.दासबोध व मनाचे श्लोक हे ग्रंथ त्यांनी लिहिले.

 
दत्त संप्रदाय

 
या पंथातील लोक दत्तात्रयाचे उपासक आहेत .गुरूभक्ती,पादुका पूजा या पंथात विशेष केली जाते.श्री क्षेत्र माहूर,औदुंबर,नरसोबाची वाडी व गाणगापूर(कर्नाटक) ही या पंथाची श्रध्दा स्थाने आहेत.


शाक्तपंथ


या पंथातील लोक देवी पार्वतीची उपासना करतात.या देवीची साडेतीन पीठे महाराष्ट्रात आहेत.कोल्हापूरची महालक्ष्मीदेवी,तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि माहूरची रेणूकादेवी अशी ही तीन पूर्ण पीठे तर वणीची सप्तःशृंगी हे अर्धे पीठ आहे.


नाथ संप्रदाय


संत आदिनाथांनी स्थापन केलेला हा पंथ ,महाराष्ठ्रातील प्राचीन पंथ आहे.भगवान शिवाशंकराचे भक्त असलेले नाथ पंथीय योगविद्येतसुध्दा प्रवीण होते.संत नवनाथ,संत निवृतीनाथ,संत गहिनीनाथ याच पंथातील होते.या शैव संप्रदायाची श्रध्दास्थाने अष्ठविनायक,जेजूरीचा खंडोबा,नाशिकचा त्र्यंबकेश्वर आहेत. 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट