टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home छत्रपती शाहूराजे
E-mail

सन १७१४ साली महाराणी ताराबाई यांचा सावत्र मुलगा दुसरा संभाजी यांनी कोल्हापूरच्या गादीत सत्तांतर घडविले आणि ताराबाई व त्यांचा मुलगा दुसरा शिवाजी यांना कैदेत टाकले.त्यामुळे महाराणी ताराबाई व शाहू यांच्यातील संघर्ष कमी झाला.सन १७१९ साली बाळाजी विश्वनाथ यांनी दिल्लीला बहादूरशाहची भेट घेऊन महाराणी येसूबाई व अन्य मंडळीची सुटका करविली तसेच दक्षिणेच्या सहा सुभ्याची चौथाई शाहूस प्राप्त करून दिली.

 
पुढे १७२० साली बाळाजी विश्वनाथच्या मृत्युनंतर त्यांच्या थोरल्या मुलग्यास पहिला बाजीराव यांस शाहूंनी पेशवेपद दिले.पहिला बाजीरावने शाहूंच्या मार्गदर्शनाखाली मराठ्यांचे राज्य उत्तरेत वाढविले.याचदरम्यान त्यांनी वारणेला कोल्हापूरकरांशी तह केला.

 
पहिला बाजीराव याच्या अकाली मृत्युनंतर त्याचा मुलगा बाळाजी बाजीराव उर्फ नानासाहेब यांस १७४० साली पेशवेपद दिले.शाहूंच्या कालावधीत मराठी साम्राज्यात पेशव्यांचे महत्त्व वाढले.शाहू महाराजांना माणसांची चांगली पारख होती,त्यांच्यात अंगी नेतृत्वगुण,कलागुण होते.मुलगा नसल्यामुळे ताराबाईंचा नातू रामराजा याला शाहूंनी दत्तक घेतले होते.अशा या सेनानीचा मृत्यु १५ डिसेंबर १७४९ रोजी झाला.शाहूंच्या मृत्युनंतर सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन सत्ता पेशव्यांच्या ताब्यात गेली.

किल्ले अजिंक्यतारा

किल्ले अजिंक्यतारा 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट