टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home छत्रपती संभाजीराजे
E-mail

संगमेश्वरला दगा


सन १६८५ साली एप्रिल महिन्यात मोघलांच्या सैन्याने विजापूरला वेढा घातला.औरंगजेबचा शहजादा आज्जम यांने हा वेढा आणखी मजबूत केला. विजापूरला वाचविण्यासाठी संभाजीराजेंनी आपले विश्वासू छंदोगामात्य कवि कलश यांना आदिलशाहच्या मदतीस पाठविले.पण अखेरीस १२ सप्टेंबर १६८६ साली विजापूर मोघलांच्या ताब्यात पडले.

 
आदिलशाही जिंकल्यामुळे आता औरंगजेबला कोणताही शत्रू उरला नाही,त्याने आता पुर्ण शक्तीनिशी मराठी मुलूखावर वेगवेगळ्या आघाड्या उघडल्या.शत्रू अगदी रायगडाच्या पायथ्याशी आला होता.अशातच सन १६८७-८८ साली पडलेल्या दुष्काळाने रयतेचे हाल झाले.संकटे चोहोबाजूंनी आलेली होती,या संकटाच्या समयी स्वराज्यातील अनेक सरदार,वतनाच्या आशेने मोघलांना मिळाले होते. समय खूप कठिण होता अशा वेळी पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी संभाजीराजेंनी महत्त्वाच्या सरदारांना बैठकीसाठी कोकणात संगमेश्वर येथे बोलावले.यावेळी कोकणात यावयाच्या सर्व वाटांवर संभाजीराजेंनी बंदोबस्त लावला होता.

 
संगमेश्वरची बैठक संपवून रायगडाला निघतेवेळी,हेरांनी संगमेश्वरवर औरंगजेबाचा सरदार मुकर्रबखान यांनी हल्ला केल्याची बातमी आणली.

 
त्यावेळी संगमेश्वरला संभाजीराजेंसोबत महाराणी येसूबाई होत्या.अवघे चारशे-पाचशे सैन्य यावेळी राजांसोबत होते.शत्रूने अचानक हल्ला केल्यामुळे मोठी हातघाई झाली.यासमयी येसूबाईंना, धनाजी जाधव व काही सैनिकासह त्यांनी पुढे पाठविले.शत्रुला गुंगारा देण्यासाठी संभाजीराजे,कवि कलश व काही निवडक साथीदार दुर्गम वाटेने गेले. पण सर्वजण पकडले गेले.संभाजीराजेंना त्यांच्या सहकार्‍यांसह पकडून दुर्गम जंगलातील वाटेने नेण्यात आले.वाटेत जाताना ते ओळखू नयेत म्हणून सर्वाचे केस कापले गेले,तोंड बांधले गेले.

संगमेश्वरमधील संभाजीराजेंचे शिल्प

संगमेश्वरमधील संभाजीराजेंचे शिल्प 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट