टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home सवाई माधवराव जीवनक्रम
 E-mail

नारायणराव पेशवे व सवाई माधवराव यांचा जीवनक्रम

साल

तारीख महिना

ठळक घटना

1755

ऑगस्ट 10

नारायणरावांचा जन्म

1772

नोव्हेंबर,18

माधवराव पेशवे यांचा मृत्यु

1772

डिसेंबर,13

नारायणरावांना पेशवेपद

1773

एप्रिल

रघूनाथरावांना कैद

1773

ऑगस्ट

नारायणरावांचा गारद्याकडून शनिवारवाड्यात खून

1773

सप्टेंबर

रघूनाथरावांना पेशवेपद

1774

एप्रिल,18

सवाई माधवरावांची पुरंदर किल्ल्यावर जन्म

1774

मे 28

सवाई माधवरावांना पेशवेपद,कारभार बारभाईकडे

1775

मार्च 6

रघूनाथराव इंग्रजाकडे,सुरतेचा तह

1776

मार्च 1

पेशव्यांचा इंग्रजाबरोबर पुरंदर येथे तह

1778

जानेवारी

हरिपंत फडके व हैदर यांच्यात युध्द

1778

नोव्हेंबर

रघूनाथराव इंग्रजाकडे

1779

जानेवारी

इंग्रज व मराठे यांच्यात वडगावचा तह

1780

डिसेंबर

वसई इंग्रजाकडे

1741

पेशवे,हैदर व निजाम यांची इंग्रजाविरूद्द एकजूट

1783

डिसेंबर

कोपरगावला रघूनाथरावांचा मृत्यु

1784

जून

मराठे व निजाम यांच्यात यादगीरचा तह

1785

मे

टिपूने मराठ्यांची कर्नाटकातील ठाणी जिंकली

1786

तुळाजी आंग्रेचा कैदेत मृत्यु

1787

जूलै

राजपूताकडून महादजींचा पराभव

1788

जूलै

गुलाम कादरचे दिल्लीवर आक्रमण

1789

मार्च

महादजींच्या ताब्यात दिल्ली,गुलाम कादरला ठार मारले

1791

हरिपंत फडके व टिपू यांच्यात युध्द

1794

फेब्रुवारी 12

महादजींचा वानवडी(पुणे) येथे मृत्यु

1795

एप्रिल

निजामाचा खर्ड्याच्या पराभव

1795

ऑगस्ट 13

अहिल्याबाई होळकरांचा महेश्वरी येथे मृत्यु

1795

ऑक्टोबर 27

सवाई माधवरावांचा शनिवारवाड्यात अपघाती मृत्यु

 

 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट