टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home ताराबाईंचा जीवनक्रम
 E-mail

साल

तारीख महिना

ठळक घटना

१७०३ 

 

 

मराठ्यांची गुजरातमध्ये स्वारी

१७०५ 

 

 

सिंहगड,राजमाची,लोहगड मराठ्यांच्या ताब्यात

१७०६ 

 

 

मराठ्यांचा बडोद्यावर हल्ला,मोघलांचा प्रचंड पराभव

१७०७ 

 

फेब्रुवारी २०

 

अहमदनगर येथे औरंगजेबचा मृत्यु

१७०७ 

 

एप्रिल-मे

 

विशाळगड,पन्हाळा,सातारा,परळी व पुरंदर स्वराज्यात

१७०७ 

 

सप्टेंबर

 

मोघलांच्या कैदेतून शाहूराजेंची सुटका

१७०७  

 

ऑक्टोबर १२

 

खेडच्या लढाईत छत्रपती शाहूकडून ताराबाईचा पराभव

१७१४ 

 

जूलै

 

ताराबाई व तिचा पुत्र शिवाजी(दुसरे) यांना राजसबाई व संभाजी (दुसरे) यांच्याकडून कैद,कोल्हापूरच्या गादीवर अधिकार

१७४९ 

 

जूलै १५

 

छत्रपती शाहूराजांचे सातारा येथे निधन

१७५० 

 

जानेवारी ४

 

ताराबाई यांचा नातू रामराजे साताऱ्याच्या गादीवर

१७५० 

 

नोव्हेंबर

 

छत्रपती रामराजे ताराबाईच्या कैदेत

१७५२ 

 

फेब्रुवारी

 

पेशवे व ताराबाई यांच्यात समझोता

१७६१ 

 

डिसेंबर १०


ताराबाई यांचा सातारा येथे मृत्यु 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट