टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home राजाराम राजेंचा जीवनक्रम
 E-mail

साल

तारीख महिना

ठळक घटना

१६७० 

 

फेब्रुवारी २४

 

राजगड किल्ल्यावर राजारामांचा जन्म

१६८० 

 

मार्च १५

 

प्रतापराव गुजरांची कन्या जानकीबाई यांच्याशी विवाह

१६८९ 

 

फेब्रुवारी

 

छत्रपती संभाजीराजे मोघलांच्या कैदेत,रायगडावर राजारामांचे मंचकारोहन

१६८९ 

 

मार्च

 

छत्रपती संभाजीराजेंची हत्या,रायगडाला मोघलांचा वेढा

१६८९ 

 

एप्रिल

 

राजाराम महाराज रायगडावरून निसटले

१६८९ 

 

ऑगस्ट

 

संताजी घोरपडे यांचा बादशाहच्या छावणीवर हल्ला,तंबूचे सोन्याचे कळस कापूस आणले

१६८९

सप्टेंबर २६

सप्टेंबर २६

१६८९ 

 

नोव्हेंबर

 

रायगड मोघलांच्या ताब्यात,राजाराम महाराज जिंजीस पोहचले

१६९० 

 

जून

 

मोघलांचा जिंजी किल्ल्याला वेढा

१६९० 

 

ऑक्टोबर

 

रोहिडा,तोरणा व प्रतापगड किल्ले जिंकल्याबद्दल शंकराजी नारायणांना सचिवपद

१६९१ 

 

 

जिंजीस अष्टप्रधानांची नेमणूक,संताजी घोरपडे यांना सेनापतीपद

१६९१ 

 

ऑगस्ट

 

मावळातील वतने परत करण्याची छत्रपती राजाराम यांची आज्ञा

१६९१ 

 


ताराबाई व इतर कुटूंबिय जिंजीस पोहचले 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट