टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home राजर्षि शाहू महाराज
E-mail

 

मागास समाजासाठी वसतिगृहे


खेड्यापाड्यातील गरीब मुलांना शिक्षणाची सोय व्हावी यासाठी त्यांनी मराठा,जैन,मुस्लिम,लिंगायत,सुतार,हरिजन,चांभार आदि अनेक समाजासाठी वसतिगृहाची स्थापना केली.तसेच मागास समाजासाठी कोल्हापूर संस्थानात पन्नास टक्के शासकीय नोकर्‍या राखीव ठेवल्या.स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांनी घेतलेल्या या धाडशी निर्णयामुळे मागास समाजाला शिक्षणाची दारे उघडी झाली.


क्रांतीकारी निर्णय


शाहूंनी अस्पृशता नष्ट करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले.कोल्हापूर संस्थानातील विहिरी,पाणवठे,दवाखाने,शाळा तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृशता पाळण्यास त्यांनी सन १९१८-१९ साली कायदा करून बंदी आणली.महार वतने बरखास्त करून त्यांनी हरिजनांची वेठबिगारीतून मुक्तता केली.तसेच समाजातील बारा बलुतेदारांवरील निर्बंध उठवून त्यांना इतर उद्योगधंदे करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.सन १९१८ साली त्यांनी आंतरजातीय विवाहास परवानगी,बालविवाहास बंदी तसेच विधवा विवाहास मान्यता दिली.याच सुमारास सन १९२० साली त्यांनी देवदासी प्रतिबंधक कायदा करून समाजातील या अनिष्ठ प्रथेला नष्ट केले.त्याकाळात असे धाडशी निर्णय घेणारे शाहूं महाराज खरोखरच श्रेष्ठ होते.


औद्योगिक सुधारणा


शेतकर्‍यांच्या मालाला चांगला भाव यावा यासाठी शाहूंनी कोल्हापूर तसेच जयसिंगपूरला बाजारपेठा वसविल्या.भोगावती नदीवर राधानगरी येथे धरण बांधून कोल्हापूर संस्थानाचा कायापालट केला.कापड उत्पादनासाठी शाहू मिलची स्थापना केली.तसेच सहकारी संस्थांचे जाळे संस्थानात मजबूत केले.

भारतातील तत्कालीन संस्थानकालीन सर्वात मोठे
चुनामातीचे धरण,राधानगरी(भोगावती नदी)

भारतातील तत्कालीन संस्थानकालीन सर्वात मोठे चुनामातीचे धरण,राधानगरी(भोगावती नदी) 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट