टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home
 E-mail

संत साईबाबांचा जन्म २९ सप्टेंबर १८३८ रोजी झाला .श्री साईबाबा शिर्डीत जवळ जवळ ६० वर्षे वास्तव्यास होते.साई बाबांनी सर्व जगाला श्रध्दा व सबुरी हा महामंत्र दिला.'सबका मालीक एक' हे साईबाबांचे बोल होते.१५ ऑक्टोबर १९१८ साली दसऱ्याच्या दिवशी आपले अवतारकार्य पूर्ण करून साई शिर्डी येथे समाधीस्थ झाले.श्री साईबाबांच्या पवित्र पदस्पर्शाने व अलौकिक अवतार कार्याने पावन झालेली शिर्डी ही पुण्यभूमी सर्व जाती-धर्मातील लोकांचे श्रध्दास्थान आहे.

   

     

साई बाबांनी लोकांना दिलेले संदेश पुढीलप्रमाणे आहेत.

!!सबका मालिक एक.!!

 
!!श्रद्धा आणि सबूरी.!!

 
!!मानवता हा सर्वात मोठा धर्म आहे.!!

 
!!जातिभेद विसरून प्रेमाने रहा.!!

 
!!गरीब आणि असहाय लोकांची मदत ही सर्वात मोठी पुजा आहे.!!


!!आई-वडील, वयस्कर लोक आणि गुरूजन यांचा आदर करा.!!

    
        SaiBaba   

 

श्री साईबाबांची अकरा वचने पुढीलप्रमाणे आहेत.

शिरडीस ज्याचे लागतील पाय ।
टळती अपाय सर्व त्याचे ॥ १ ॥


माझ्या समाधीची पायरी चढेल ।
दु:ख हे हरेल सर्व त्याचे ॥ २ ॥


जरी हे शरीर गेलो मी टाकून ।
तरी मी धावेन भक्तासाठी ॥ ३ ॥


नवसास माझी पावेल समाधी ।
धरा द्रुढ बुध्दी माझ्या ठायी ॥ ४ ॥


नित्य मी जिवंत,जाणा हेंची सत्य ।
नित्य घ्या प्रचीत अनुभवे ॥ ५ ॥


शरण मज आला आणि वाया गेला ।
दाखवा दाखवा ऐसा ॥ ६ ॥


जो जो,मज भजे,जैसा जैसा भावे ।
तैसा तैसा पावे,मीही त्यासी ॥ ७ ॥


तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा ।
नव्हे हे अन्यथा वचन माझे ॥ ८ ॥


जाणा येथे आहे सहाय्य सर्वांस ।
मागे जे जे त्यास ते ते लाभे ॥ ९ ॥


माझा जो जाहला कायावाचामनीं ।
तयाचा मी रुणी सर्वकाळ ॥ १० ॥


साई म्हणे तोची तोची झाला धन्य ।
झाला जो अनन्य माझ्या पायी ॥ ११ ॥

  

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट