टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home
 E-mail

श्री समर्थ रामदासस्वामी यांचा जन्म जांब या गावी (जि.जालना) शके १५३० (सन १६०८) मध्ये रामनवमीच्या दिवशी म्हणजे चैत्र शुध्द नवमीस झाला.त्यांनी बारा वर्ष दीर्घ तपश्चर्या केल.प्रभू श्रीराम,तुळजाभवानी आणि मारुती ची त्यांनी उपासना केली.या तीव्र तपश्चर्येनंतर यांना आत्म-साक्षात्कार झाला.त्यासमयी समर्थ २४ वर्षाचे होते.पुढील १२ वर्षे त्यांनी भारत-भ्रमण केले.याच काळात त्यांची पंजाबांत शीखांचे सहावे गुरू हरगोविंद यांच्याशी भेट झाली.सदर कालखंडात त्यांनी विविध शास्त्रांचा अभ्यास केला.

 

   

मुळ नाव :नारायण सूर्याजी ठोसर

 
वडील :सूर्याजी ठोसर

 
आई :राणूबाई ठोसर

साहित्यरचना:दासबोध,आत्माराम,मनाचे श्लोक,करुणाष्टके,अनेक स्फुट रचना


तीर्थक्षेत्रे: सज्जनगड,शिवथर घळ

 
   ramdas  

शके १५७० मध्ये त्यांनी चाफळास राम-मंदिराची स्थापना केली.त्यानंतर त्यांनी निरनिराळ्या गांवी अकरा मारूतींच्या मंदिराची स्थापना केली.त्यांच्या 'जय जय रघुवीर समर्थ’या गर्जनेने लोकांच्या धार्मिक भावना जागृत केल्या.हरिकथा निरूपण,सावधपण,राजकारण व साक्षेप तत्त्वांच्या आधारे कार्य करणारा ‘रामदासी’ संप्रदाय त्यांनी निर्माण केला.समर्थांचे दासबोध,मनाचे श्लोक,करुणाष्टके,भीमरूपी स्तोत्र,'सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची'ही गणपतीची आरती,तर 'लवथवती विक्राळ ब्रम्हांडी माळा' ही शंकराची आरती प्रसिध्द आहे.ध्यानी मनी राम असणाऱ्या व स्वत:ला रामाचा दास म्हणवणाऱ्या रामदासांनी,रामाविषयी अनेक अभंग लिहिले.


ध्यान करु जाता मन हरपले


ध्यान करु जाता मन हरपले ।
सगूण ते झाले गुणातीत ॥१॥


जेथे पाहे तेथे राघवाचे ध्यान ।
करी चापबाण शोभतसे ॥२॥


राम माझे मनी राम माझे ध्यानी
शोभे सिंव्हासनी राम माझा ॥३॥


रामदास म्हणे विश्रांती मागणे
जीवीचे सांगणे हीतगूज ॥४॥ 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट