टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home
 E-mail

संत सावता माळीचा जन्म इ.स. १२५० साली पंढरपूरजवळच्या अरणभेंडी या गावी झाला.त्यांच्या वडीलांचे नाव परसूबा तर आईचे नाव नांगिताबाई होते.त्यांचे आई व वडील दोघेही विठ्ठल भक्त होते.सावता हा त्यांना नवसाने झालेला मुलगा होता.संत सावता माळी जातीने माळी समाजातील होते.लहानपणापासून सावता शेतामध्ये काम करताना विठ्ठलभक्तीमध्ये रमून जाई.त्यांच्या अभंगात तत्कालीन सामाजिक संदर्भाचे दर्शन घडते. सावताने आपले आध्यात्मिक अनुभव प्रकट करतांना व्यवसायातील वाक्प्रचार, शब्द याचा अभंगात वापर केलेला आढळतो .‘न लगे सायास, न पडे संकट, नामे सोपी वाट वैकुंठाची’ असा त्यांचा अनुभव होता.अरण येथे आषाढ वद्य चतुर्दशी, शके १२१७ (दि. १२ जुलै, १२९५) रोजी संत सावता महाराज अनंतात विलीन झाले.


   

संत सावता माळ्याचे २५ अभंग उपलब्ध आहेत.आपल्या ऐहिक जीवनातील कर्तव्येकर्मे पार पाडून ईश्वरभक्ती करता येते व तो सर्वांचा अधिकार आहे असे त्यांचे मत होते.आपल्या अभंगातून त्यांनी धार्मिक प्रबोधनाचे व भक्तिप्रसाराचे कार्य केले.संत सावता हे संत ज्ञानदेव,संत नामदेव यांचे समकालीन होते.संत सावता कधीही पंढरपूरला गेले नाहीत तर प्रत्यक्ष पांडुरंगच त्यांना भेटावयास येत.कर्ममार्गी संत असलेल्या संत सावताची ‘कर्मे ईशु भजावा’ हीच वृत्ती होती.

  
savta        

माळियाचे वंशी, सांवता जन्मला | पावन तो केला | वंश त्याचा ||

त्याजसवें हरी, खुरपूं लागे अंगी | धांवूनि त्याच्यामागें | काम करी ||

पीतांबर कास, खोवोनी माघारी| सर्व काम करी | निज अंगे ||

एका जनार्दनीं, सांवता तो धन्य| तयाचें महिमान | न कळें कांही || 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट